Saturday, April 17, 2010

மீள் வாக்களிப்புக்கு நாவலப்பிட்டியில் தயார் நிலை

Saturday, 17 April 2010
நாவலப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதிக்கான வாக்கெடுப்பு எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் அனைத்தும் பூர்த்தியடைந்துள்ளதாக அங்கிருக்கும் எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார்.

தேர்தல் பணிகளில் ஈடுபடவுள்ள சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் உட்பட 400 அதிகாரிகள் நாளை மறுதினம் 19 ஆம் திகதி கொழும்பில் இருந்து மீள் வாக்களிப்பு இடம் பெறவுள்ள பகுதிகளுக்குப் புறப்பட்டுச் செல்லவுள்ளனர்.

நாவலப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதியில் 37 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கெடுப்பு நடைபெற்று, வாக்கு எண்ணும் பணிகள் கண்டி மாவட்டச் செயலகத்தில் இடம்பெறும் என தேர்தல் செயலகம் அறிவித்துள்ளது.

மீள் வாக்களிப்பு இடம்பெறவுள்ள பகுதிகளில் வாக்காளர் அட்டைகள் வெள்ளிக்கிழமை முதல் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

நாவலப்பிட்டி தொகுதியில் 37 வாக்குச்சாவடிகளில் 50 ஆயிரத்து 837 பேர் வாக்களிக்க உள்ளனர். நாவலப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதியில் பின்வரும் வாக்களிப்பு நிலையங்களில் மீள் வாக்குப்பதிவுகள் இடம்பெறவுள்ளன.

பார்கேப்பல் தமிழ் வித்தியாலயம் ,வெஸ்டோல் தமிழ் வித்தியாலயம், டெம்பல்ஸ்டன் தமிழ் வித்தியாலயம், நாவலப்பிட்டி மத்திய கல்லூரி பிரிவு – 1 ஆண்கள் , நாவலப்பிட்டி மத்திய கல்லூரி பிரிவு – 2 பெண்கள் ,தொலஸ்பாகை கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,அலுகொல்ல கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,படிதலாவ கனிஷ் கனிஷ்ட வித்தியாலயம், சேனாதிகாரி தேசிய பாடசாலை ,கெமுனுபுர கனிஷ்ட வித்தியாலயம் , வட்டபாத்த கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,இவல் கொல்ல கனிஷ்ட வித்தியாலயம் , பெல்லப்பிட்டிய கனிஷ்ட வித்தியாலயம் பிரிவு – 1 – 2 , பெல்லப்பிட்டிய கனிஷ்ட வித்தியாலயம் பிரிவு – 11 ,கிராவுல்ல மகா வித்தியாலயம் பிரிவு - 1, கிராவுல்ல மகா வித்தியாலயம் பிரிவு – 11 ,தெலி உன்ன ஜனபதய கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,தெனி உன்ன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,எம்.எஸ்.அலுத்கமகே மகா வித்தியாலயம் ,ஹலாகம தொழிற்பயிற்சி நிறுவனம் ,உலப்பனை மத்திய கல்லூரி ,பத்துனுபிட்டிய மகா வித்தியாலயம் ,வெரலுகஸ் இன்ன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,வரக்காவ கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,கடுகஞ்சேனை கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,றொசல்ல ஹைட்றி கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,மீப்பிட்டி தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ,அலுத்கம பௌத்த ஆலய மண்டபம் ,ஸ்ரீதர் தர்மரத்ன வித்தியாலயம் ,கலபொட தமிழ் வித்தியாலயம் ,இங்குறு ஓயா கனிஷ்ட வித்தியாலயம் ,கதிரேசன் மத்திய கல்லூரி ,அனுருத்த மகா வித்தியாலயம் ,நாவலப்பிட்டி பெண்கள் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் பிரிவு - 1 , நாவலப்பிட்டி பெண்கள் கனிஷ்ட வித்தியாலயம் பிரிவு - 11 .
இந்த வாக்களிப்பு நிலையங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

Tamils have rejected politics of suppression

Saturday, 17 April 2010
Former North East Province Chief Minister Varadaraja Perumal and one of the key Leaders of the EPRLF in an interview with the Daily News expresses his views on a number of issues including the recently concluded elections, the dawn of peace and hope in the North and East, influence of the Tamil Diasphora and his controversial days in the office of Chief Minister, North East Province (1988 - 1990).
Rasika SOMARATHNA
Q: The first post-conflict Parliamentary polls in the country has just concluded. What are your impressions on the elections in general and specially of the verdict delivered by the people in the North and East?
Former North East Province Chief Minister Varadaraja Perumal. Picture by Saman Sri Wedage
A: The people as a whole has reiterated their trust and confidence in the present regime ably led by President Mahinda Rajapaksa. They have given a very clear mandate, a near two-thirds majority. In relation to the results in the North and East and specially the verdict of the Tamil people has been very encouraging. If you take the results in the Tamil dominated Jaffna, Vanni and Batticaloa districts you could see that more than 50 percent of the voters has rejected the TNA formed by the LTTE in 2004. Thus a majority has rejected the politics of suppression.
Q: But the voter turn out has been very low in these areas?
A: This could be attributed to several facts such as the lingering fear which yet exists in the minds of a community which was oppressed by a terrorist organisation for nearly three decades. People are not yet fully settled and their economy is in disarray. Also their confidence in the political leadership is yet to blossom. But these are slowly gaining momentum. However it would take some time, the change is already in the air.
Q: What could the Government do to accelerate the process?
A: The larger responsibility in this regard lies with the Government to heal the wounds, build trust and provide basic needs to the affected people. As I see the three R’s Relief, Rehabilitation and Reconstruction should go hand in hand and should be productive and this would no doubt pave way for sustainable reconciliation. In addition the people need a fully equipped civil administration structure. Illegal weapon carriers (if there are any) should be disarmed. People want the complete rule of law. Also the Security Forces presence in the areas should be reduced. The devolution of powers to the provinces (what is possible) should take place. The amount of power devolved could be discussed later but Government should provide first what is possible.
Q: Who should be the major players in this exercise?
A: Of course the President and the Government should play the lead role. The UNP too should give due priority and join hands with the Government in resolving the national issue without engaging in petty politics. Eligible Tamil representatives too should make their contribution in an effective manner. If the two major political powers in the country get-together in resolving the national issue it would give the much needed confidence to the Tamil people.
Q: What about India?
A: The Government of India is doing everything possible to extend help to the Sri Lankan Government and the Tamils. The pre-1990 and post-1990 relations between the two countries are different now. They have a genuine commitment towards Sri Lanka. We have to understand that the conflict affected India too. So India wants peace, harmony and development in Sri Lanka.
We also need their help in many spheres such as technical, industrial, investment development etc. Specially in Tamil Nadu the situation has improved much. The recent visit to the country by Tamil Nadu politicians has gone a long way in bridging the gap. This is a good beginning we should nurture and develop this newfound friendship.
Q: You were Chief Minister of the North and East in 1988-90. What was your experience on the question of devolution of power and other matters?
A: At that time Premadasa was the President of Sri Lanka. At that period I was not Chief Minister of the North and East with the powers that the Chief Ministers enjoy. I was a Chief Minister striving for devolution of power. I presented a 19-point agenda which had proposals which came under the provisions of the existing Constitution.
The proposals did not even consider federalism but came under the limits of the existing PC system. However, the regime at that time did not give due consideration. If they had done so the country would not have faced such a disastrous situation. Since 1990 over 150,000 people have been killed. This includes more than 40,000 Tamil youth and an equal number of soldiers in addition to civilians. Another 60,000 women in North East alone have been widowed, not to mention the rest of the country.
The cream of the Tamil society was murdered by the LTTE. The then Government helped LTTE. The Premadasa regime did not even wont the PC. We had to sacrifice the lives of 3,000 EPRLF cadres at that time.
Q: But you were accused of hoisting the Eelam flag?
A: This is totally false. It was a malicious campaign against me at that time. In fact I hoisted only two flags during my tenure as Chief Minister. The first occasion was the Independence day on February 4, 1988 when I hoisted the National flag. The second one I hoisted was the North-East Provincial Council flag, which was used until 2007. I am not even familiar with the so-called Eelam flag. I am ready for any challenge on the issue.
Q: The LTTE was a force to reckon with for a long time?
A: We should not harbour the misconception that the LTTE had been so far giving leadership to the Tamil people of Sri Lanka. It is a terrorist group which destroyed the Sri Lankan Tamil leadership starting from the killing of Srisabaratnam (TELO) in 1986 followed by the liquidation of Amrithalingam (TULF), Padmanabha (EPRLF), Neelan Thiruchelvam (TULF), Keetheswaran (EPRLF).
The LTTE under Prabhakaran suppressed any intellectual opinion. Prabha wanted to be the only leader. There was no democracy.
Q: But there are moves to revive the LTTE by the Diaspora through the concept of a Trans-National Tamil Eelam?
A: As far as the Tamil Diaspora is concerned they are controlled by a few individuals with vested interest. Most of these Diaspora leaders are commission earning money collectors. They earn as much as Euros 12,000-15,000 a month as commission from the money which is extorted from innocent Tamils abroad by force. Now they have nothing to sell and as a result they have lost their income earning avenues. So they are trying to create something. This would not sell. Everybody including the Tamil people, their countries of residence and all are fed up with the culture of violence. It is over.
Q: How did President Mahinda Rajapaksa achieve the stupendous task of defeating the LTTE whereas all his predecessors had failed?
A: He was driven by singleminded purpose of eliminating the source of LTTE’s terror. Many other things also fell into place such as the defection of key LTTE leaders. International community getting fed up with LTTE atrocities etc. Also the Mahinda Rajapaksa regime never gave any breathing space which they got during tenures of former leaders such as Premadasa, Kumaratunga and Ranil Wickremesinghe.
Q: Finally do you have any political ambitions?
A: I have no interest in positions or perks. But I wish to work among the people and for the benefit of the people.
I can derive strength from my vast experience to work towards the benefit of the people. Don’t forget that I was the Chief Minister of North Eastern Province from1988-1990. Tamils now realise they missed a golden opportunity at that time. I also stayed in India for almost 20 years and have studied their form of governance extensively. I also enjoy a very good relationship with political leaders from both India and Sri Lanka (both North and South). So with this experience to count, I am hopeful that I would be able to work with the progressive forces and contribute my share to development, a lasting political settlement and reconciliation.

ஆறு கிராமசேவகர் பிரிவுகளில் 1500 குடும்பங்கள் மீள்குடியேற்றம்

Saturday, 17 April 2010
வுனியா பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட ஆறு கிராம சேவகர் பிரிவுகளில் இம்மாத இறுதிக்குள் 1500 குடும்பங்கள் மீள்குடியேற்றப்படவிருப்பதாக வவுனியா அரசாங்க அதிபர் திருமதி சார்ள்ஸ் தெரிவித்தார்.

பாலமோட்டை, மருதம்குளம், மருதமடு, பன்றிக்கேதகுளம், சேமமடு, ஆறுமுகத்தான் புதுக்குளம், ஆகிய கிராம சேவகர் பிரிவுகளிலேயே மீள்குடியேற்றம் இடம்பெறவுள்ளது.

இது தொடர்பான தகவல்கள் நிவா ரணக் கிராமங்களில் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன. அதனைத் தொடர்ந்து உற வினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் வீடுகளில் தங்கியிருக்கும் இடம் பெயர்ந்தோ ரையும் மேற்படி ஆறு கிராம சேவ கர் பிரிவுகளில் மீளக் குடியமர்த்தத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அரச அதிபர் சார்ள்ஸ் கூறினார்.

ஊவா மாகாணப் பாடசாலைகளில் தமிழ்மொழிப்

Saturday, 17 April 2010
கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணப் பாடசாலைகளில் தமிழ்மொழிப் பாடத்துறையினை மேம்படுத்துவதற்குக் கல்வியமைச்சின் தமிழ் மொழிப் பிரிவு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

தமிழ் மொழி பாட போதனையின்போது தற்போது எதிர்நோக்கப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு உரிய தீர்வைப் பெற்றுக்கொடுப்பதன்மூலம் பாடத்துறையினை விருத்திசெய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாகாண மற்றும் வலையங்களின் தமிழ்மொழிக் கல்விப் பணிப்பாளர்களுக்கு விளக்கமளிக்கும் செயலமர்வு எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதி கல்வியமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெறவுள்ளதாகக் கல்வியமைச்சின் தமிழ்ப்பிரிவுக்குப் பொறுப்பான உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார்.

பாடசாலை நூலகங்களைத் தமிழ் மொழி விருத்திக்காகப் பயன்படுத்துதல், மாணவர்களின் வாசிப்புத் திறனை விருத்தி செய்தல், தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியச் செயற்பாடுகள் என்பவை தொடர்பாக இந்தக் கூட்டத்தின்போது ஆராயப்படவுள்ளது.

க.பொ.த உயர்தர மாணவர்கள் தமிழ்மொழியைத் தெரிவுசெய்யும் முறைபற்றியும், தமிழ் மொழித் தினப் போட்டி நிகழ்ச்சிகளில் பாடசாலைகளின் பங்களிப்பினை அதிகரிப்பது தொடர்பாகவும் இதன்போது விசேட கவனம் செலுத்தப்படவுள்ளது.

தேர்தல் பிரசாரப் பணிகள் இன்று நள்ளிரவூடன் நிறைவூ!

Saturday, April 17, 2010
தேர்தல் பிரசாரப் பணி கள் இன்று (17) நள்ளிரவூடன் நிறைவடைவ தனால் நாவலப்பிட்டி மற்றும் கும்புறுப் பிட்டி தேர்தல் தொகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக தேர்தல்களுக்குப் பொறுப்பான பிரதி பொலிஸ் மாஅதிபர் காமினி நவரட்ன சுட்டிக்காட்டினார்.
வாக்களிப்பு தினமான எதிர்வரும் 20ம் திகதி வாக்குச் சாவடிகளுக்கும் வேட்பாளர்களுக்கும் உரிய பாதுகாப்பு வழங்கப்படுமெனவூம் மோசடிகள் அசம்பாவிதங்கள் இடம்பெறும் பட்சத்தில் பாரபட்சமின்றி சம்பந்தப்பட்ட அனைவரையூம் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் பொலிஸ் நிலையங்கள் உசார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவூம் அவர் மேலும் கூறினார்.

மீள்வாக்களிப்புக்கான வாக்காளர் அட்டைகள் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தல் நடவடிக்கைகளை கவனிக்கவென கொழும்பிலிருந்து விசேட குழுவொன்று அப்பிரதேசங்களுக்கு அனு ப்பிவைக்கப்படவூள்ளன. வாக்குச் சாவடி களில் பணியாற்றுவதற்காக 380 உத்தி யோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதாகவூம் வாக்கு எண்ணுவதற்கு 650 உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபடுத்தப்படவிருப்பதாகவூம் தேர்தல்கள் செயலகத்தின் அதிகாரியொருவர் தெரிவித்தார்

அமெரிக்காஇ இலங்கை படைகள் மனிதாபிமான கூட்டு செயற்பயிற்சி!

Saturday, April 17, 2010
அமெரிக்கக் கடற்படையூம் இலங்கை இராணுவமும் கூட்டு மனிதாபிமான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளன. திருகோணமலைத் துறைமுகத்தில் இதற்கான பயிற்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட் டதாக அமெரிக்கத் தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.
இடர் முகாமைத்துவ நிலையம்இ சுகாதார அமைச்சு ஆகியவற்றிலிருந்து சிவிலியன்களும் இந்த செயற்திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். இவர்களுக்கு மனிதாபிமான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு 27 கிராமங்களுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். அதேநேரம்இ 700க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்க ளுடன் தொடர்பு கொள்ள வைக்கப்படுவார்கள்.

இது தொடர்பாகக் கருத்துத் தெரிவித்த லெப். கேர்ணல் லறி சிமித்; மனிதாபிமான செயற் திட்டம்இ மனிதாபிமான சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக அமையூம் என்றார்.

Followers

Blog Archive